VÄRD till UH -ligan

Datum: 2023-02-10

Uh ligan är ju en fotbollsturnering för ungdomar runt om i kommunen.

 • Läs mer

  UH-LIGAN VÄRD
  Uh ligan är ju en fotbollsturnering för ungdomar ålder mellan 12-20 ÅR
  VI STARTAR 17 FEBRUARI, FREDAGAR KL 18-21.00
  Exempel på arbetsuppgifter:
  • Trygga vuxna som sprider glädje i entrén och på läktare.
  • Entrévärdar
  Arbetstid: 17.30-21.00
  Krävs utdrag från belastningsregister
  Kontaktperson Hikmete Isufi hikmete.isufi@falkoping.se 0767218193
  Arrangemanget arrangeras av fritidsledare.

VOLONTÄRER SÖKES TILL CYKELSKOLAN FÖR KVINNOR!

Datum: 2023-01-01

Älskar du att cykla? Vill du dela med dina erfarenhet och kunskap?

 • Läs mer

  Vill du ha ett roligt engagemang till våren ?
  Det är jätte stor efterfrågan för cykelskolan för kvinnor.
  För att kunna starta i gång behöver vi minst 2 erfarna personer till det.
  Cyklar finns redan och vi vill starta i gång i början april.
  Dagar och tider är inte bestämda.

Frivilliga för flyktingmottagande Ukraina

Datum: 2022-03-11

Falköpings kommun ser över hur vi på bästa sätt kan rusta våra verksamheter för att möta de flyktingar som väntas komma hit.
Tillsammans med andra aktörer i Falköping kan vi vara ett starkt stöd för att kunna ge både akut och långsiktig hjälp, och då kommer vi behöva hjälp från frivilliga. Nu söker vi dig som vill göra en volontärinsats.

 • Läs mer

  Det kan handla om olika uppgifter, både praktiska och sociala. Vi behöver även dig med språkkunskaper i ukrainska och ryska för olika tolkuppdrag.
  Du ska vara över 18 år. Vissa uppdrag kan komma att kräva ett uppvisande av ett utdrag ur belastningsregistret.
  Alla ansökande till volontär blir intervjuad av samordnare.

Vi söker fler ställföreträdare!

Datum: 2022-02-10

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett fri-villiguppdrag. Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa en eller flera personer (huvudman/huvudmän) som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Lagens krav på en god man eller förvaltare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

 • Läs mer

  Uppdraget har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst ar-vode. Arvodet är grundat på uppdragets omfattning och den årsräk-ning/årsredovisning som du lämnar in till Överförmyndare i Samverkan varje år.
  Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvud-männens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.
  Vid ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget, nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Läs gärna mer om uppdraget som god man på vår hemsida: www.ois.skovde.se

Agera Mera mentor

Datum: 2022-01-31

Agera Mera mentor matchar kvinnor som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar med utrikesfödda kvinnor som behöver stöttning för att få ett arbete eller söka studier.

 • Läs mer

  Som mentor krävs ingen expertkompetens, du är en peppande samtalspartner till en deltagagande kvinna. Ni träffas och bestämmer tillsammans vad ni ska göra/prata om på era träffar. Personen kan exempelvis behöva stöd i att skriva sitt CV, få tips på var man söker jobb, eller få stöttning inför en kommande intervju.

  Ni kommer även bli inbjudna till Agera Mera träffar som ni kan gå på tillsammans. Där kommer ni få möjlighet att träffa andra Agera Mera deltagare, lyssna till inspirationsföreläsare samt dela med er av era kunskaper och erfarenheter
  Vi söker dig som:
  • Identifierar sig som kvinna
  • Är minst 18 år gammal
  • Talar flytande svenska
  • Vill bidra med sin erfarenhet och ge tips

  Vill du bli mentor i Agera Mera och bidra till integration, gemenskap och samtidigt möta en ny kompis? Fyll i en intresseanmälan!

Falköpings Dads

Datum: 2022-02-01

Sedan våren 2021 erbjuder språkvän killgrupper för män som är föräldrar att ses och diskuterar olika ämne och aktiviteter som är hälsofrämjande.

 • Läs mer

  Syftet är att erbjuda en plattform där killar kan få möjlighet att träffa andra killar och diskutera det viktiga ämne som till exempel maskulinitetsnormer, machokulturen och föräldraskap. Träffar kommer kombineras med en aktivitet med barn. Det finns alltid möjlighet att komma med andra förslag om det ni önskar göra eller prata om.

  Vi behöver fler svensktalande för bättre mångfald i grupp.

Frivilliga till Kvinnogruppen

Datum: 2022-02-01

Varje tisdag eftermiddag mellan kl.16:00 till 18.00 träffas Kvinnogruppen och har olika aktiviteter. Det är en öppen gemenskap för kvinnor som behöver träna på svenska och vill lära sig mer om det svenskasamhället.

 • Läs mer

  Kvinnogruppen är för de som behöver ett mindre, tryggare sammanhang där tempot anpassas efter förmåga. Gemenskapen i gruppen är viktig för både besökare, volontärer och ledare.
  Vi behöver flera svensktalande i gruppen för en bättre mångfald.
  Är du nyfiken på verksamheten så är du välkommen att anmäla sig eller höra av dig till oss.

Träffpunkt centrum

Datum:

Café Träffpunkt Centrum söker frivilliga medhjälpare.

 • Läs mer

  För att kunna bedriva ett bra café på träffpunkten centrum behöver vi hjälp i vårt arbete. Därför söker vi nu några frivilliga medhjälpare som kan hjälpa oss att driva café på ett bra sätt. I uppdraget ingår att fixa och servera fika.
  Flexibla tider 1-2 g/ vecka mellan 12.30-16.30

Läxstuga på Floby skolan

Datum:

Hjälp elever i årskurs 2- 5 med läxor i olika ämnen.

 • Läs mer

  Du behöver kunna läsa och behärska det svenska språket. Övriga kunskaper i speciella ämnen krävs inte. Det kommer at finnas pedagoger från skolan på plats och ni hjälps åt med uppgifterna.
  Dagar och tider
  Måndagar 13.00–16.00

  Uppdraget kräver att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.

Läxstuga på Vartoftaskolan skola

Datum:

Hjälp elever i årskurs 1-3 och årskurs 4-9 med läxor i olika ämnen.

 • Läs mer

  Du behöver kunna läsa och behärska det svenska språket. Övriga kunskaper i speciella ämnen krävs inte. Det kommer att finnas pedagoger på plats för att tillgå och rådfråga.

  Dagar och tider
  Måndagar 13.45–16.00

  Uppdraget kräver att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.

Vi söker frivilliga medhjälpare inom vård och omsorg!

Datum: 2020-11-19

Som frivillig medhjälpare bidrar du med glädje och gemenskap och sätter guldkant på tillvaron för andra människor. Vi söker frivilliga medhjälpare i alla åldrar!

 • Läs mer

  Inom vård och omsorg finns olika uppdrag att engagera sig i, till exempel besöksverksamheten, träffpunkterna.
  Informations Centrum eller äldreomsorgens fritidsverksamhet. Att vara frivillig medhjälpare innebär att din vardag får struktur och mening. Det kan vara så enkelt som en promenad i vackert väder, ett samtal över en kopp kaffe eller bara ha någon att skratta tillsammans med. Din insats behövs!
  Du väljer själv i vilken omfattning du vill engagera dig - alla insatser räknas!

Läxstuga Mössebergsskolan

Datum: 2020-11-19

Hjälp elever i årskurs 2-6 med läxor i olika ämnen.
Du behöver kunna läsa och behärska det svenska språket. Övriga kunskaper i speciella ämnen krävs inte.

 • Läs mer

  Varje tisdag 13.30-15.00
  onsdag 14.00-15.30
  torsdag klockan 13.00-15.00.
  Du kan hjälpa till varje vecka eller då och då beroende på vad som passar för dig. Två pedagoger från skolan finns alltid på plats och ni hjälps åt med uppgifterna.
  Uppdraget kräver att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.

Vi söker fler Nattvandrare!

Datum: 2020-11-19

Nattvandrarnas uppgift är att främst stödja ungdomar ute på stan genom att finnas till hands, prata med ungdomar och ibland bara genom att hälsa.

 • Läs mer

  Vid våra vandringar går vi 2-3 personer tillsammans.
  Vandringarna styrs helt av var våra ungdomar för tillfället samlas, men vi utgår alltid från vår lokal i närheten av centralskolan.

  Vem kan bli nattvandrare?
  - Du som vill nattvandra ska vara 25 år eller äldre
  - Inte ha missbruksproblem eller uppträda påverkad bland ungdomarna
  - Inte vara inblandad i kriminalitet

  Omfattning
  Varje nattvandrare avgör själv hur ofta man vill vandra.
  Varje insats liten som stor är lika välkommen!

Bli Språkvän/Fikavän!

Datum: 2021-09-30

Vill du lära känna nya människor? Då ska du bli Språkvän eller fikavän!

 • Läs mer

  Du förbinder dig inte till något, det enda som krävs är att du avsätter en liten del av din tid när du har lust. Som språkvänner träffas ni som vilka vänner som helst. Ni pratar, fikar, promenerar eller något annat som ni själva kommer överens om. Som Fikavänner får ni fyra fikabiljetter till fyra olika caféer i Falköping. Efter fyra träffar bestämmer ni om ni vill fortsätta att ses eller om ni vill tacka för denna gång. Alla Språkvänsrelationer ser olika ut. En del är vänner i några månader, andra får en vän för livet.
  Uppdraget sker på dina villkor - du och din språkvän kommer överens om när och hur ofta ni ska träffas.

Anmälan för att bli volontär och utföra uppdrag

Välj dom uppdragen som ni är intresserade av. Finns det inga så kan ni anmäla er ändå så kontaktar vi dig för intervju.