Vintervärd

Datum: 2024-01-01

Under vintersäsongen söker Falköpings kommun ett antal personer som vill ha ett uppdrag utomhus och möta härliga människor för att visa ett gott värdskap, på en trygg och säker anläggning.
Som en i gänget blir du en viktig del i denna verksamhet och ansiktet utåt för Falköpings kommun.

 • Läs mer

  Uppgifter som vintervärd:

  Du hälsar alla välkomna och kan svara på frågor om anläggningen.

  Du står vid liftarna och ser till att våra gäster åker säkert och får hjälp/stöttning om det skulle behövas.

  · Du hälsar alla välkomna och kan svara på frågor om anläggningen.

  · Du ser över toaletter och värmestuga så att det är rent och snyggt
  Fördelar för dig som är volontär:
  · Du breddar ditt kontaktnät.
  · Du får nya vänner.
  · Du får en biljett till en upplevelse!
  Tider och dagar
  Tisdagar och torsdagar kl 9-14, under veckorna v 3-6 och v 9-11.

  Kontaktperson: Rita Linder 0515-887052

Trygga vuxna på Lussenatta

Datum: 2023-12-09

Lördag 9 december arrangeras Lussenatta, ett alkohol- och drogfritt arrangemang och öppet för alla som går i årskurs 7, 8 och 9 i Falköpings kommun. Under dagen kommer det att vara en volleybollturnering samt mindre aktiviteter där klasserna tävlar mot varandra. Dagen avslutas med ett gemensamt disco i Rotundan.

 • Läs mer

  Evenemanget pågår kl. 10:00-00:30 under lördagen. Det finns fritidsledare, fältare samt annan personal på plats under hela dagen.
  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Trygga vuxna mellan odenområdet och rotundan samt på läktaren
  • Bemanna garderob. Ta emot/lämna ut kläder, väskor och dylikt
  • Entrévärdar på disco

  Krävs utdrag från belastningsregister för att få arbeta under kvällen.
  Kontaktperson Hikmete Isufi 0767-218193

Vi söker fler ställföreträdare!

Datum: 2022-02-10

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett fri-villiguppdrag. Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa en eller flera personer (huvudman/huvudmän) som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Lagens krav på en god man eller förvaltare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

 • Läs mer

  Uppdraget har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst ar-vode. Arvodet är grundat på uppdragets omfattning och den årsräk-ning/årsredovisning som du lämnar in till Överförmyndare i Samverkan varje år.
  Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvud-männens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.
  Vid ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget, nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Läs gärna mer om uppdraget som god man på vår hemsida: www.ois.skovde.se

Vi söker frivilliga medhjälpare till äldreomsorgen.

Datum: 2020-11-19

Vill du göra en insats?
Att vara frivillig medhjälpare innebär att din vardag får struktur och mening. Det kan vara så enkelt som en promenad i vackert väder, ett samtal över en kopp kaffe eller bara ha någon att skratta tillsammans med. Din insats behövs! Vi söker frivilliga i alla åldrar!

 • Läs mer

  Det finns olika uppdrag för frivilliga. Du kan exempelvis engagera dig i träffpunkterna, äldreboenden eller äldreomsorgens fritidsverksamhet.

  Ersättning och försäkringsskydd
  Som frivillig medhjälpare får du ingen ersättning. Du omfattas av kommunens försäkringsskydd under ditt uppdrag. Den gäller även på vägen till och från uppdraget.

  Tystnadslöfte
  Vi värnar om den personliga integriteten och du kommer därför få skriva under ett tystnadslöfte.
  • Som frivillig får du inte berätta för någon annan om de uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som du fått veta i samband med uppdrag.
  • Det betyder alla uppgifter som rör en enskild individ. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer och uppgifter om personens hälsotillstånd.

  • Ditt tystnadslöfte gäller alltid, under och efter uppdrag. Men också efter att du slutat vara frivillig medhjälpare.

Vi söker fler Nattvandrare!

Datum: 2020-11-19

Nattvandrarnas uppgift är att främst stödja ungdomar ute på stan genom att finnas till hands, prata med ungdomar och ibland bara genom att hälsa.

 • Läs mer

  Vid våra vandringar går vi 2-3 personer tillsammans.
  Vandringarna styrs helt av var våra ungdomar för tillfället samlas, men vi utgår alltid från vår lokal i närheten av centralskolan.

  Vem kan bli nattvandrare?
  - Du som vill nattvandra ska vara 25 år eller äldre
  - Inte ha missbruksproblem eller uppträda påverkad bland ungdomarna
  - Inte vara inblandad i kriminalitet

  Omfattning
  Varje nattvandrare avgör själv hur ofta man vill vandra.
  Varje insats liten som stor är lika välkommen!

Bli eller Få Språkvän/Fikavän!

Datum: 2023-10-02

Vill du lära känna nya människor? Då ska du bli Språkvän eller fikavän!

 • Läs mer

  Du förbinder dig inte till något, det enda som krävs är att du avsätter en liten del av din tid när du har lust. Som språkvänner träffas ni som vilka vänner som helst. Ni pratar, fikar, promenerar eller något annat som ni själva kommer överens om. Som Fikavänner får ni fyra fikabiljetter till fyra olika caféer i Falköping. Efter fyra träffar bestämmer ni om ni vill fortsätta att ses eller om ni vill tacka för denna gång. Alla Språkvänsrelationer ser olika ut. En del är vänner i några månader, andra får en vän för livet.
  Uppdraget sker på dina villkor - du och din språkvän kommer överens om när och hur ofta ni ska träffas.

Anmälan för att bli volontär och utföra uppdrag

Välj dom uppdragen som ni är intresserade av. Finns det inga så kan ni anmäla er ändå så kontaktar vi dig för intervju.