BLI VOLONTÄR PÅ 6 JUNI

Datum: 2023-06-06

Varje år arrangerar Falköpings kommun ett stort nationaldagfirande där vi firar vårt land, vår demokrati och alla härliga människor som gör landet Sverige och kommunen Falköping. Årets firande har ledorden mångfald och hållbarhet. Som en i gänget blir du en viktig del i detta evenemang och hjälpa till med olika uppdrag!

 • Läs mer

  Uppgifter som volontär:
  · Värd till utställare . Du hälsar alla välkomna och kan svara på frågor kring evenemanget.
  · Backstage. Hålla rent och snyggt och fylla på eventuell fika och se till att dem som ska uppträda är på plats.
  · håla rent och snyggt i parken, se till att det blir så lite skräp som möjligt under evenemanget
  Fördelar för dig som är volontär:
  · Du får arbetslivserfarenhet och kan fylla ditt CV.
  · Du kan använda arbetsledare som referens vid jobbsökande (glöm inte att fråga dem först).
  · Du blir en del av evenemangsgrupp
  · Du breddar ditt kontaktnät.
  · Du få nya vänner.
  · Du får en biljett till en upplevelse!

Trygga vuxna till Sommarfesten

Datum: 2023-06-15

Sommarfesten är ett drogfritt arrangemang som riktar sig till ungdomar i Falköpings kommun. Det kommer vara ett evenemang där vi bjuder in ungdomar till att fira in sitt sommarlov.
Vi kommer under dagen bjuda på olika aktiviteter, utmaningar och musik uppträdanden. Det blir samma koncept som förra året och vi behöver även i år din hjälp som trygg vuxen.

 • Läs mer

  Evenemanget sker den 15 juni och det finns fritidsledare, fältare samt annan personal plats hela tiden.
  För att kunna delta som volontär så kommer vi behöva ha ett utdrag från belastningsregistret. Detta kan man ansöka om via polisen hemsida.
  Ansöka om Skola eller barnomsorg.
  Exempel på arbetsuppgifter:
  • Hjälpa till med städ av parken,
  • Bemanna kiosk/matställe (vi kommer bjuda på ….)
  • Ha koll på garderoben där ungdomar kan lämna jackor, väskor m.m.
  • Ge en god stämning i parken och visa upp sig som trygg vuxen
  Sista dagen för anmälan är den 26 maj!
  Kontakt vid eventuella frågor sker till:
  Joel Sundberg
  joel.sundberg@falkoping.se

Vi söker fler ställföreträdare!

Datum: 2022-02-10

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett fri-villiguppdrag. Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa en eller flera personer (huvudman/huvudmän) som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Lagens krav på en god man eller förvaltare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

 • Läs mer

  Uppdraget har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst ar-vode. Arvodet är grundat på uppdragets omfattning och den årsräk-ning/årsredovisning som du lämnar in till Överförmyndare i Samverkan varje år.
  Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvud-männens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.
  Vid ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget, nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Läs gärna mer om uppdraget som god man på vår hemsida: www.ois.skovde.se

Falköpings Dads

Datum: 2022-02-01

Sedan våren 2021 erbjuder språkvän killgrupper för män som är föräldrar att ses och diskuterar olika ämne och aktiviteter som är hälsofrämjande.

 • Läs mer

  Syftet är att erbjuda en plattform där killar kan få möjlighet att träffa andra killar och diskutera det viktiga ämne som till exempel maskulinitetsnormer, machokulturen och föräldraskap. Träffar kommer kombineras med en aktivitet med barn. Det finns alltid möjlighet att komma med andra förslag om det ni önskar göra eller prata om.

  Vi behöver fler svensktalande för bättre mångfald i grupp.

Frivilliga till Kvinnogruppen

Datum: 2022-02-01

Varje tisdag eftermiddag mellan kl.16:00 till 18.00 träffas Kvinnogruppen och har olika aktiviteter. Det är en öppen gemenskap för kvinnor som behöver träna på svenska och vill lära sig mer om det svenskasamhället.

 • Läs mer

  Kvinnogruppen är för de som behöver ett mindre, tryggare sammanhang där tempot anpassas efter förmåga. Gemenskapen i gruppen är viktig för både besökare, volontärer och ledare.
  Vi behöver flera svensktalande i gruppen för en bättre mångfald.
  Är du nyfiken på verksamheten så är du välkommen att anmäla sig eller höra av dig till oss.

Vi söker frivilliga medhjälpare inom vård och omsorg!

Datum: 2020-11-19

Vill du göra en insats?
Att vara frivillig medhjälpare innebär att din vardag får struktur och mening. Det kan vara så enkelt som en promenad i vackert väder, ett samtal över en kopp kaffe eller bara ha någon att skratta tillsammans med. Din insats behövs! Vi söker frivilliga i alla åldrar!

 • Läs mer

  Det finns olika uppdrag för frivilliga. Du kan engagera dig i besöksverksamheten, träffpunkterna, Informations Centrum eller äldreomsorgens fritidsverksamhet.
  Ersättning och försäkringsskydd
  Som frivillig medhjälpare får du ingen ersättning. Du omfattas av kommunens försäkringsskydd under ditt uppdrag. Den gäller även på vägen till och från uppdraget.
  Tystnadslöfte
  Vi värnar om den personliga integriteten och du kommer därför få skriva under ett tystnadslöfte.
  • Som frivillig får du inte berätta för någon annan om de uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som du fått veta i samband med uppdrag.
  • Det betyder alla uppgifter som rör en enskild individ. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer och uppgifter om personens hälsotillstånd.

  • Ditt tystnadslöfte gäller alltid, under och efter uppdrag. Men också efter att du slutat vara frivillig medhjälpare.

Vi söker fler Nattvandrare!

Datum: 2020-11-19

Nattvandrarnas uppgift är att främst stödja ungdomar ute på stan genom att finnas till hands, prata med ungdomar och ibland bara genom att hälsa.

 • Läs mer

  Vid våra vandringar går vi 2-3 personer tillsammans.
  Vandringarna styrs helt av var våra ungdomar för tillfället samlas, men vi utgår alltid från vår lokal i närheten av centralskolan.

  Vem kan bli nattvandrare?
  - Du som vill nattvandra ska vara 25 år eller äldre
  - Inte ha missbruksproblem eller uppträda påverkad bland ungdomarna
  - Inte vara inblandad i kriminalitet

  Omfattning
  Varje nattvandrare avgör själv hur ofta man vill vandra.
  Varje insats liten som stor är lika välkommen!

Bli eller Få Språkvän/Fikavän!

Datum: 2021-09-30

Vill du lära känna nya människor? Då ska du bli Språkvän eller fikavän!

 • Läs mer

  Du förbinder dig inte till något, det enda som krävs är att du avsätter en liten del av din tid när du har lust. Som språkvänner träffas ni som vilka vänner som helst. Ni pratar, fikar, promenerar eller något annat som ni själva kommer överens om. Som Fikavänner får ni fyra fikabiljetter till fyra olika caféer i Falköping. Efter fyra träffar bestämmer ni om ni vill fortsätta att ses eller om ni vill tacka för denna gång. Alla Språkvänsrelationer ser olika ut. En del är vänner i några månader, andra får en vän för livet.
  Uppdraget sker på dina villkor - du och din språkvän kommer överens om när och hur ofta ni ska träffas.

Anmälan för att bli volontär och utföra uppdrag

Välj dom uppdragen som ni är intresserade av. Finns det inga så kan ni anmäla er ändå så kontaktar vi dig för intervju.